Một mảnh vườn chữ nhật có chiều dài 25 m ,chiều rộng bằng 4\5 chiều dài 1 m2 vườn đó người ta thu được 8 kg củ cải .Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta

Question

Một mảnh vườn chữ nhật có chiều dài 25 m ,chiều rộng bằng 4\5 chiều dài 1 m2 vườn đó người ta thu được 8 kg củ cải .Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu được bao nhiêu ki – lô – gam củ cải

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-10-04T14:37:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T14:38:49+00:00

  Đáp án:

   4000 kg củ cải

  Giải thích các bước giải:

  Chiều rộng mảnh vườn là :

  25 x $\frac{4}{5}$ = 20(m)

  Diện tích mảnh vườn là :

  25 x 20 = 500(m²)

  Thu được số kg củ cải là :

  500 x 8 = 4000 (kg)

         Đ/S: 4000 kg củ cải

  Cho mình câu tlhn nha! Thanks bạn!

  0
  2021-10-04T14:39:06+00:00

  chiều rộng là :25×4/5= 20 (m)

  diện tinchs mảnh vườn là: 20×25= 500 (m2)

  người ta thu được số kg củ cải là: 500×8= 4000 (kg)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )