một mảnh vườn có diện tích là 374 m vuông đc chia làm 2 khoảnh, tỉ số diện tích giữa khoảnh 1 và khoảnh 2 là :5%. Tình diện tích của mỗi khoảnh. BÀI

Question

một mảnh vườn có diện tích là 374 m vuông đc chia làm 2 khoảnh, tỉ số diện tích giữa khoảnh 1 và khoảnh 2 là :5%. Tình diện tích của mỗi khoảnh. BÀI 2: tìm 2 số biết tỉ số của chúng bằng 3: 7 và tích cuả chúng bằng 525

in progress 0
Sadie 2 tuần 2021-08-28T07:09:50+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:11:05+00:00

  Bài 1:

  Đổi 5% = 1/20

  Diện tích mảnh 1 là:
  ( 374
  / 1 + 20 ) . 1  = 17,8 ( m^2 ) ( xấp xỉ thôi nhé )
  Diện tích mảnh 2 là:

  374 – 17,8 = 356,2 ( m^2 )

  Bài 2:

  Gọi số bé là 3a và số lớn là 7a

  Ta có: 3a.7a = 525

  => 21a^2 = 525

  => a^2 = 525 : 21 = 25

  => a = 5

  Vậy số bé bằng: 5 . 3 = 15

         số lớn bằng: 5 . 7 = 35

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )