Một mảnh vườn hcn có 2 lần chiều dài bằng 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài thêm 4m nhưng giảm chiêif rộng 2m thì diện tích vẫn không thay đổi. Tín

Question

Một mảnh vườn hcn có 2 lần chiều dài bằng 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều dài thêm 4m nhưng giảm chiêif rộng 2m thì diện tích vẫn không thay đổi. Tính diện tích mảnh vườn đã cho.

in progress 0
Maya 1 tuần 2021-09-11T20:55:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T20:57:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   gọi chiều dài là:a

   gọi chiều rộng là:b

  ta có:

  2a=3b

  ⇒$\frac{a}{3}$=$\frac{b}{2}$

  ⇒a=$\frac{3b}{2}$

  ta lại có: Nếu tăng chiều dài thêm 4m nhưng giảm chiều rộng 2m thì diện tích vẫn không thay đổi

  ⇒a×b=(a+4)×(b-2)

  ⇒$\frac{3b}{2}$×b=($\frac{3b}{2}$+4)×(b-2)

  ⇒ta giải pt

  ⇒tìm đc a,b

  0
  2021-09-11T20:57:42+00:00

  Gọi chiều dài ban đầu của mảnh vườn hình chữ nhật là: 

         chiều rộng ban đầu của mảnh vườn hình chữ nhật là: y(y>0)(m)

  Mảnh vườn hcn có 2 lần chiều dài bằng 3 lần chiều rộng :  2x-3y=0   (1)

   Diện tích mảnh vườn : xy

  Tăng chiều dài 4m chiều rộng giảm 2m thì diện tích không thay đổi :

                          (x+4).(y-2)=xy

                ⇔ -2x + 4y= 8   (2)

   Từ (1) và (2) ta có hpt : $\left \{ {{2x-3y=0} \atop {-2x+4y=8}} \right.$

        Giải hệ ta được : x=12 ; y =8

   Vậy diện tích mảnh vườn là : 96 m²

                      

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )