Một mảnh vườn HCN có 40% chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.Tính chu vi và diện tích mảnh vườn.Biết chiều dài mảnh vườn là 70m

Question

Một mảnh vườn HCN có 40% chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.Tính chu vi và diện tích mảnh vườn.Biết chiều dài mảnh vườn là 70m

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-10-05T01:35:20+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T01:36:25+00:00

  Sai đề rồi:Một mảnh vườn HCN có 40% chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.Tính chu vi và diện tích mảnh vườn.Biết chiều dài mảnh vườn là 60m

  Đổi 40%=$\frac{1}{4}$ 

  $\frac{1}{4}$ chiều rộng là:60x$\frac{2}{3}$=40 m

  Chiều rộng là:40x$\frac{1}{4}$=10m

  Chu vi là:(10+60)x2=140 m

  Diện tích là:60×10=600 m³

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )