một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 18 m và chiều rộng bằng 2/5 chiều dài tính diện tích của mảnh vườn

Question

một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 18 m và chiều rộng bằng 2/5 chiều dài tính diện tích của mảnh vườn

in progress 0
Harper 1 năm 2021-10-01T03:16:59+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T03:17:59+00:00

  a) chiều dài 

  18:(5-2).5=30(m)

  chu vi chiều rộng 

  30-18=12(m)

  b) diện tích

  12.30=360(m)

  đáp số a)chiều dài:30,12 (m)

              b) diện tích: 360 (m)

  chú ý : dấu (.) là dấu nhân

   

  0
  2021-10-01T03:18:56+00:00

  Coi chiều rộng là 2 phần bằng nhau thì chiều dài là 5 là phần như thế 

  Chiều rộng của mảnh vườn là :

   18:(5-2)x2=12m

  Diện tích mảnh vườn là :

  12x(18+12)= 360m2

  Đáp số: 360m2

  Cho mik ctlhn nha 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )