một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 30m,chiều rộng bằng 2/5 chiều dài tính diện tích hình chữ nhật

Question

một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 30m,chiều rộng bằng 2/5 chiều dài
tính diện tích hình chữ nhật

in progress 0
Camila 4 tháng 2021-08-24T20:57:38+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:59:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là

  30 x 2/5 = 12 ( m )

  diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là

  30 x 12 = 360 ( m2 )

  đáp số 360 m2

  chúc bạn học tốt , nocopy

  0
  2021-08-24T20:59:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chiều rộng mảnh vườn là :

  30×$\frac{2}{5}$ =12 ( m )

  Diện tích mảnh vườn là :

  30×12= 360 ( m²)

  Đ/s : 360 m²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )