Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 120m , có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài . a . Tính diện tích mảnh vườn đó b . Người ta chia mảnh vườn thành

Question

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 120m , có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài .
a . Tính diện tích mảnh vườn đó
b . Người ta chia mảnh vườn thành hai khu . Biết 1/2 diện tích khu trồng cây ăn quả bằng 2/5 diện tích khu trồng hoa . Tính diện tích mỗi khu

in progress 0
Rose 3 tuần 2021-11-22T11:37:20+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T11:38:26+00:00

  a) Nửa chu vi là : 

   120 : 2 = 60 ( m ) 

  Chiều dài là : 

   60 : 8 x 5 = 37,5 ( m ) 

  Chiều rộng là : 

   60 – 37,5 = 22,5 ( m )
  Diện tích là : 

   37,5 x 22,5 = 843,75 ( m² ) 

  b) Diện tích khu trồng cây ăn quả là : 

   843,75 : 9 x 4 = 375 ( m² )

  Diện tích khu trồng hoa là : 

   843,75 – 375 = 468,75 ( m² )

     

   

  0
  2021-11-22T11:38:40+00:00

  Câu trả lời + Giải thích

                                Bài giải :

    Nửa chu vi mảnh vườn đó là :
     `120 : 2 = 60` ( m )
    Ta có sơ đồ ( trong hình ):

  Chiều rộng : |——-|——-|——-|

  Chiều dài   :  |——-|——-|——-|——-|——-|

  ( Tổng : `60m` )

    Tổng số phần bằng nhau là :

     `3 + 5 = 8` ( phần )

    Chiều dài mảnh vườn đó là :

     `60 : 8 × 5 = 37,5` ( m )

    Chiều rộng mảnh vườn đó là :

     `60 – 37,5 = 22,5` ( m )

  a )Diện tích mảnh vườn đó là :

     `37,5 × 22,5 = 843,75` `(m^2)`

  b )Ta có : `1/2` diện tích trồng cây ăn quả `=` `2/5` diện tích khu trồng hoa hay `2/4` diện tích trồng cây ăn quả `=` `2/5` diện tích trồng hoa .

  Vậy Tỉ số khu trồng cây ăn quả và khu trồng hoa là `4/5`

    Ta có sơ đồ: ( Trong hình ):
  `DT` trồng cây ăn quả : |——|——|——|——|

  `DT` trồng hoa            : |——|——|——|——|——|

  ( Tổng : `843,75` `m^2` )

    Tổng số phần bằng nhau là :

     `4 + 5 = 9` ( phần )

    Diện tích mảnh đất trồng cây ăn quả là :

     `843,75 : 9 × 4 = 375` `(m^2)`

    Diện tích mảnh đất trồng hoa là :

     `843,75 – 375 = 468,75` `(m^2)`

                           Đáp số : a ) `843,75` `m^2`

                                         b ) `DT` trồng cây ăn quả : `375` `m^2`

                                              `DT` trồng hoa : `468,75` `m^2`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )