một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 240m² .nếu tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài 2m thì diện tích mảnh vườn đó tăng 12m ² tính kích thước của

Question

một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 240m² .nếu tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài 2m thì diện tích mảnh vườn đó tăng 12m ² tính kích thước của mảnh vườn

in progress 0
Bella 1 tuần 2021-08-29T14:20:30+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:22:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi x (m) là chiều rộng của mảnh vườn. ( ĐK : x>0)

  Khi đó : Chiều dài mảnh vườn là $\frac{240}{x}$ (m)

               Chiều rộng mảnh vườn sau khi tăng 2m là: x+ 2 (m)

               Chiều dài mảnh vườn sau khi giảm 2m là : $\frac{240}{x}$ – 2 (m)

  Phương trình : ( x+2)($\frac{240}{x}$ – 2) = 252

  Biến đổi PT về : $x^{2}$ + 8x – 240 = 0

  Giải PT được: $x_{1}$ = 12 ( thoả ); $x_{2}$ = -20 ( không thoả )

  Kết luận: Chiều rộng 12 m, chiều dài 20 m.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )