Một mảnh vườn hình chữ nhất có nửa chu vi 200m, chiều rộng kém chiều dài 40m. a. Tính diện tích mảnh đất đó. b. Năm qua, trồng rau trên mảnh vườn đó,c

Question

Một mảnh vườn hình chữ nhất có nửa chu vi 200m, chiều rộng kém chiều dài 40m. a. Tính diện tích mảnh đất đó. b. Năm qua, trồng rau trên mảnh vườn đó,cứ 1m2 thu được 8 kg rau. Hỏi cả mảnh vườn đó thu được bao nhiêu tạ rau?

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-10-16T19:28:19+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:29:23+00:00

  `#Kray`

  Chiều dài là:

         `( 200+40 ):2= 1209(m)`

  Chiều rộng là:

          `200-120=80(m)`

  Diện tích mảnh vườn đó là:

          `120×80= 9600(m²)`

  Mảnh vườn đó thu được số tạ là:

           `9600×8= 76800(kg)`

  Đổi: `76800 kg = 768 tạ`

               Đáp số : `768` tạ rau.

   

  0
  2021-10-16T19:29:25+00:00

  Toán tổng hiệu nghen:v

  a, Chiều rộng vườn đó:

  (200-40) : 2= 80(m)

  Chiều dài:

  (200+40);2= 120(m)

  S là:

  80×120= 9600(m²)

  Đs: 9600m²

  b, Toán tam suất nha:

  Số rau thu đc là:

  9800:1×8= 78400kg

  78400kg= 748tạ

  Đs: 748 tạ

  CHÚC BN HỌC TỐT + XIN CTLHN!!!!!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )