Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 76 m chiều rộng bằng 3/5 5 chiều dài người ta dùng 8% diện tích mảnh vườn làm lối đi tìm diện tích lối đi

Question

Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 76 m chiều rộng bằng 3/5 5 chiều dài người ta dùng 8% diện tích mảnh vườn làm lối đi tìm diện tích lối đi

in progress 0
Valentina 5 ngày 2021-12-04T07:00:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:02:09+00:00

  Cách 1 : Giải bình thường 🙂

  Tổng số phần bằng nhau là :

  5 + 3= 8 (phần )

  Chiều rộng là :
  76 ÷ 8 × 3 = 28,5 m

  Chiều rộng là :

  76÷ 8×5 = 47,5 m

  Diện tích mảnh vườn đó là :

  47,5 × 28,5 = 1353,75 m²

  Diện tích lối đi là :

  1353, 75 × 8% = 108,3 m²

  Đáp số : 108,3m²

  Cách 2 : Giải pt nha ! 

  Gọi a là chiều dài 

  b là chiều rộng , b=3/5 a

  Theo đề bài ta có pt :

       a + b × 2= 76 ×2

  ⇔ a + 3/5 a = 76

  ⇔ 8/5a         = 76 

  ⇔      a          = 47,5 (m)

  Vậy chiều dài là 47,5 m , chiều rộng 28,5 m

  Diện tích mảnh vườn đó là :

  47,5 × 28,5 = 1353,75 m²

  Diện tích lối đi là :

  1353, 75 × 8% = 108,3 m²

  Đáp số : 108,3m²

  * Bạn tham khảo nhen 🙂

  Cho mk ctlhn nha ! <3

  0
  2021-12-04T07:02:31+00:00

  Ta có sơ đồ:

  Chiều dài:   |—|—|—|—|—| Tổng: 76 m

  Chiều rộng:|—|—|—|

  Tổng số phần bằng nhau là:
         $5+3=8$ (phần)

  Chiều rộng mảnh vườn là: 

         $76:8\times3=28,5$ (m)
  Chiều dài mảnh vườn là:

          $76-28,5=47,5$  (m)

  Diện tích mảnh vườn là:
           $28,5\times47,5=1353,75$ ($m^{2}$ )

  Diên tích lối đi là:

           $1353,75:100\times8=108,3$ ($m^{2}$ )

                      Đáp số: $108,3$ $m^{2}$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )