một mảnh vườn hình cn có chu vi là 240m .chiều dài hơn chiều rộng là 8m .tính chiều dài .chiều rộng và diện tích mảnh vườn đó

Question

một mảnh vườn hình cn có chu vi là 240m .chiều dài hơn chiều rộng là 8m .tính chiều dài .chiều rộng và diện tích mảnh vườn đó

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-10-13T18:21:56+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:23:33+00:00

  Đáp án:$S=3584m^2$

  Chiều rộng là $56 (m)$

  Chiều dài là $64(m)$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi chiều rộng mảnh đất hình chứ nhật là $x(m;x>0$
  CHiều dài mảnh đất là $x+8$

  Do có chu vi là 240m nên :

  $2(x+x+8)=240$

  $2x+8=120$
  $x=56$

  Vậy chiều rộng là $56 (m)$

  Chiều dài là $64(m)$

  $S=56.64=3584m^2$

  0
  2021-10-13T18:23:36+00:00

  $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `\text{Gọi chiều rộng là : x ( x > 0 ) ( m )}`

  `\text{→ Chiều dài là : x + 8 ( m )}`

  `\text{Tổng chiều dài và rộng là : 240 : 2 = 120 ( m )}`

  `\text{Ta có:}`

  `x+x+8=120`

  `=>2x+8=120`

  `=>2x=112`

  `=>x=56(m)`

  `=>x+8=64(m)`

  `\text{Diện tích là : 64 . 56 = 3584}` `(m^2)`

  `\text{Vậy chiều dài : 64m ; chiều rộng : 56m và diện tích là: 3584}` `m^2`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )