Một mảnh vườn hình thang có diện tích bằng chu vi 1610 m2.chiều cao 20m.Biết rằng đáy lớn hơn đáy nhỏ 14m .Tính độ dài hai đáy.

Question

Một mảnh vườn hình thang có diện tích bằng chu vi 1610 m2.chiều cao 20m.Biết rằng đáy lớn hơn đáy nhỏ 14m .Tính độ dài hai đáy.

in progress 0
Josie 3 tuần 2021-11-21T04:19:56+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:21:13+00:00

                                     Giải

     Tổng độ dài hai đáy là :

       $  1610 \times 2 : 20 = 161 ( m )$

     Đáy lớn là :

     $ ( 161 + 14 ) : 2 = 87,5 ( m )$

      Đáy bé là :

      $161 – 87,5 = 73,5 ( m ) $

          ĐS : …………

  0
  2021-11-21T04:21:16+00:00

  độ dài hai đáy là:

  1610:20×2=161(m²)

  đáy lớn là:

  (161+14):2=87,5(m)

  đáy bé là:

  87,5-14=73,5(m)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )