Một mảnh vườn hình thang có diện tích bằng mtj miếng vườn hình tam giác có đáy 60m và chiều cao là 26,5 m A) Tìm đáy lớn và đáy bé của mảnh vườn hình

Question

Một mảnh vườn hình thang có diện tích bằng mtj miếng vườn hình tam giác có đáy 60m và chiều cao là 26,5 m
A) Tìm đáy lớn và đáy bé của mảnh vườn hình thang .Biết chiều cao là 30m và đáy bé kém đáy lớn 13m
B) Trong miếng vườn hình thang , ngta trồng chuối chiếm 65% diện tích , còn lại là trồng nhãn.Tính diện tích đất trồng nhãn
(Giúp mềnh vs , mình cần gấp ạ )

in progress 0
Amaya 29 phút 2021-10-04T13:59:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T14:00:43+00:00

  Đáp án:

  a, 33m   ;20m

  b, 278,25m²

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích hình thang (hay diện tích hình tam giác) là:

  26,5×60:2=795(m²)

  a,Tổng 2 đáy là:

  795×2:30=53(m)

  Đáy lớn là:

  (53+13):2=33(m)

  Đáy bé là:

  53-33=20(m)

  b,Tỉ số % diện tích trồng nhãn là:

  100%-65%=35%

  Diện tích trồng nhãn là:

  795×35%=278,25(m²)

  Đ/S: a, 33m ;20m

          b, 278,25m²

  Chúc bạn học giỏi nhé!

  0
  2021-10-04T14:00:54+00:00

  a) Diện tích miếng vườn hình tam giác là:

             $60\times26,5:2=795$ ($m^{2}$ )

  Vì hia mảnh vườn có diện tích bằng nhau nên diện tích mảnh vườn hình thang cũng là 795 $m^{2}$

  Tổng độ dài hai đáy là:

             $795\times2:30=53$ (m)

  Đáy lớn mảnh vườn là:

              $(53+13):2=33$ (km)

  Đáy lớn mảnh vườn hình thang là:

              $53-33=20$ (m)

  b) Diện tích trồng nhãn chiếm số phần trăm là:

              $100$ % $-65$ % $=35$ %
  Diên tích đất trồng nhãn là:

               $795:100\times35=278,25$ ($m^{2}$)

                        Đáp số: a) Đáy lớn: $33$ m, đáy bé: $20$ m

                                     b) $278,25$ $m^{2}$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )