Một mảnh vườn hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 70m và 50m; chiều cao 40m. Người ta sử dụng 30% diện tích mảnh vườn để trồng đu đủ. Hỏi có thể

Question

Một mảnh vườn hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 70m và 50m; chiều cao 40m. Người ta sử dụng 30% diện tích mảnh vườn để trồng đu đủ. Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng mỗi cây đu đủ cần 1,5m vuông đất?

in progress 0
Athena 1 tháng 2021-11-10T21:13:16+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:14:18+00:00

  Đáp án:

  Dấu / là dấu phân số đó nha bạn!

  Giải thích các bước giải:

  Vậy diện tích của mảnh vườn hình thang là :

  (70+50)×40/2 = 120×40/2 = 4800/2 = 2400 (m2)

  Do người ta sử dụng 30% diện tích để trồng đu đủ nên diện tích trồng cây đu đủ là:

  2400 × 30/100 = 720 (m2)

  Vậy số cây đu đủ trồng được là: 720 : 1,5 = 480 (cây)

  600 – 480 = 120 (cây)

  Đáp số:  480 cây

  0
  2021-11-10T21:14:23+00:00

     Đáp án:     

    480 cây

         Giải thích các bước giải          

   Diện tích mảnh vườn là:

    (70 + 50) x 40 : 2 = 2400 ( m² )

  Diện tích trồng cây đu đủ là:

      2400 x 30% = 720 (m²)

   Số cây đu đủ trồng được là:

    720 : 1,5 = 480 ( cây )

         Đáp số: 480 cây

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )