một mặt bàn hình tròn có diện tích 113.04 dm2. tính chu vi của mặt bàn đó?

Question

một mặt bàn hình tròn có diện tích 113.04 dm2. tính chu vi của mặt bàn đó?

in progress 0
Ivy 12 phút 2021-09-07T07:28:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:29:35+00:00

  Đáp án:

   37,68 dm

  Giải thích các bước giải:

  Đường kính hình tròn là : 

  113,04 : 3,14 = 36 ( dm )

  → Bán kính hình tròn là 6 dm ( 36 = 6 x 6 )

  Chu vi mặt bàn là :

  6 x 2 x 3,14 = 37,68 ( dm )

  Đáp số : 37,68 dm

   

  0
  2021-09-07T07:30:20+00:00

  Đáp án:

   37,68 dm

  Giải thích các bước giải:

   Bán kính nhân bán kính của hình tròn là:

  113,04:3,14=36dm

  Vì 36=6×6 nên bán kính là 6 dm

  Chu vi mặt bàn đó là:6x2x3,14=37,68 dm

  Đáp số : 37,68 dm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )