Một mặt hàng được mua về với giá 490000 đồng. Hỏi cần bán mặt hàng đó với giá bao nhiêu để được lãi 30% giá bán?

Question

Một mặt hàng được mua về với giá 490000 đồng. Hỏi cần bán mặt hàng đó với giá bao nhiêu để được lãi 30% giá bán?

in progress 0
Clara 5 tháng 2021-07-12T08:53:50+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T08:55:20+00:00

  Số tiền lãi khi bán là

  $490000×30\%=147000\ (đồng)$

  Giá tiền cần bán để lãi số tiền đó là

  $490000+147000=637000\ (đồng)$

  Vậy cần bán mặt hàng đó với giá là $637000\ đồng$ để được lãi $30\%$ giá bán

  0
  2021-07-12T08:55:30+00:00

  Coi số tiền mua về là 100%

  số % cần bán đi để lãi 30%: 100%  + 30%  = 130%

  Số giá bán mặt hàng đó để lời 30% là:

  130% × 490000 = 637000 (đồng)

  Đáp số : 637000 đồng

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )