một máy bay bay với vận tốc 860km/giờ được quãng đường 2365km. hỏi máy bay bay đến nơi lúc mấy giờ, nếu nó khởi hành lúc 9 giờ 45 phút

Question

một máy bay bay với vận tốc 860km/giờ được quãng đường 2365km. hỏi máy bay bay đến nơi lúc mấy giờ, nếu nó khởi hành lúc 9 giờ 45 phút

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-17T05:43:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:44:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Thời gian máy bay đi hết quãng đường 2365 km là:

           2365:860=2.75

  Đổi 2.75h=2h 45p

  Nếu máy bay khởi hành lúc 9h 45p thì máy bay đến nơi lúc:

  9h 45p+2h 45 p=12h30p

  Đáp số:12h30p

  Cho mk ctln hay nhất nha:D

  0
  2021-09-17T05:44:44+00:00

  Đáp án:

  `12` giờ `30` phút 

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian máy bay bay là:

      `2365:860=2,75` (giờ)

  Đổi `2,75` giờ `=` `2` giờ `45` phút

  Máy bay bay đến nơi lúc:

       `9` giờ `45` phút `+` `2` giờ `45` phút `=` `11` giờ `90` phút `=` `12` giờ `30` phút

              Đáp số: `12` giờ `30` phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )