Một máy biến áp 1 pha có $U_{1}$ = 220V, $U_{2}$ = 440V. Số vòng dây cuộn sơ cấp là 220 vòng. a, Máy biến áp trên là máy tăng áp hay giảm áp? Vì sao?

Question

Một máy biến áp 1 pha có $U_{1}$ = 220V, $U_{2}$ = 440V.
Số vòng dây cuộn sơ cấp là 220 vòng.
a, Máy biến áp trên là máy tăng áp hay giảm áp? Vì sao?
b, Số vòng dây cuộn thứ cấp là bao nhiêu?

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-08-07T19:41:33+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-07T19:42:51+00:00

    a) Vì U1 < U2 ( 220V < 440V ) ⇒ máy tăng áp

    b) Số vòng dây cuộn thứ cấp là : 

    U1/U2 = n1/n2 ⇒ n2 = U2.n1/U1 = 440.220/220 = 440V

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )