Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 2200 vòng và cuộn thứ cấp 120 vòng.Khi mắc cuộn sơ cấp với HĐT 110V thì cuộn thứ cấp có HĐT là bao nhiêu

Question

Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 2200 vòng và cuộn thứ cấp 120 vòng.Khi mắc cuộn sơ cấp với HĐT 110V thì cuộn thứ cấp có HĐT là bao nhiêu

in progress 0
Melanie 5 tháng 2021-07-21T10:00:30+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T10:01:56+00:00

  `U_1/U_2 = n_1/n_2`

  `⇒110/U_2=2200/120`

  `⇒U_2=6V`

  Vậy Khi mắc cuộn sơ cấp với HĐT `110V` thì cuộn thứ cấp có HĐT là `6V`

  Cho thì cho ko cho thì thoy!!

  0
  2021-07-21T10:01:57+00:00

  Đáp án:

   6 ( V )

  Ta có

        U1/U2 = n1/n2

  => 110 / U2 = 2200/120

  => U2 = 6 (V)

  Vậy Khi mắc cuộn sơ cấp với HĐT 110V thì cuộn thứ cấp có HĐT là 6 ( V ) 

  Cho mik xin hay nhất nhé :))

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )