một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 800 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 40 000 vòng dây.Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp là 400V. a. máy biến thế là máy

Question

một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 800 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 40 000 vòng dây.Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp là 400V.
a. máy biến thế là máy tăng thế hay hạ thế.Vì sao
b.hãy tính HĐT ở hai đầu cuộn dây
c nếu muốn thu được hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn dây thứ cấp là 35 000V thì phải thay đổi số vòng dây của cuộn thứ cấp như thế nào ?

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-07-19T11:04:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:06:03+00:00

  $\text{Tóm tắt:}$
  $\text{$n_1$ = 800 vòng}$

  $\text{$n_2$ = 40000 vòng}$
  $U_1=400V$

  $\text{____________________________}$

  $\text{a,tăng thế,hạ thế ?}$

  $\text{b,$U_2$ = ?V}$

  $\text{c,$U_2$ = 35000V,$n’_2$ = ?vòng}$

  $\text{Bài giải:}$
  $\text{a,Đây là máy  tăng thế vì $n_1$ < $n_2$}$

  $\text{b,Hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn thứ cấp là:}$
                $\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{n_1}{n_2}⇔U_2=\dfrac{U_1.n_2}{n_1}=\dfrac{400.40000}{800}=20000(V)$ 

  $\text{Số vòng dây ở cuộn thứ cấp khi $U_2$ = 35000V là:}$
                $\dfrac{n_1}{n’_2}=\dfrac{U_1}{U’_2}⇔n’_2=\dfrac{n_1.U’_2}{U_1}=\dfrac{800.35000}{400}=70000(vòng)$ 

  0
  2021-07-19T11:06:09+00:00

  Đáp án:

  a. Máy biến thế là máy tăng thế vì cuộn thứ cấp có số vòng nhiều hơn cuộn sơ cấp.

  b. U2 = 20000V

  c. n2′ = 70000 vòng

  Giải thích các bước giải:

  a. Máy biến thế là máy tăng thế vì cuộn thứ cấp có số vòng nhiều hơn cuộn sơ cấp.

  b. Hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là:

  $\dfrac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = \dfrac{{{n_2}}}{{{n_1}}} \Leftrightarrow \dfrac{{{U_2}}}{{400}} = \dfrac{{40000}}{{800}} \Rightarrow {U_2} = 20000V$

  c.  Số vòng cuộn thứ cấp lúc này phải là:

  $\dfrac{{{U_2}’}}{{{U_1}}} = \dfrac{{{n_2}’}}{{{n_1}}} \Leftrightarrow \dfrac{{35000}}{{400}} = \dfrac{{{n_2}’}}{{800}} \Rightarrow {n_2}’ = 70000vong$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )