Một máy biến thế có hiệu điện thế và số vòng dây ở cuộn sơ cấp lần lượt là U1=500V, N1=150 vòng, hiệu điện thế ở cuộn dây thứ cấp U2=50V. Tính số vòng

Question

Một máy biến thế có hiệu điện thế và số vòng dây ở cuộn sơ cấp lần lượt là U1=500V, N1=150 vòng, hiệu điện thế ở cuộn dây thứ cấp U2=50V. Tính số vòng dây ở cuộn dây thứ cấp ?

in progress 0
Parker 1 tháng 2021-08-05T16:38:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:39:58+00:00

  số vòng dây ở cuộn dây thứ cấp là:U1/U2=n1/n2

  ⇔500/50=150/n2

  ⇔n2=15 vòng

  0
  2021-08-05T16:40:14+00:00

  số vòng dây ở cuộn dây thứ cấp là:

     $\frac{u1}{u2}$ =$\frac{n1}{n2}$ 

  ⇔$\frac{500}{50}$ =$\frac{150}{n2}$

  ⇔n2=15 vòng

  Chúc bạn học tốt nhé !!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )