Một máy biến thế có số vòng dây các cuộn là 2.000 vòng và 5.000 vòng nếu dùng máy biến thế trên làm tăng hiệu điện thế thì phải mắc cuộn dây nào vào n

Question

Một máy biến thế có số vòng dây các cuộn là 2.000 vòng và 5.000 vòng nếu dùng máy biến thế trên làm tăng hiệu điện thế thì phải mắc cuộn dây nào vào nguồn điện xoay chiều? Khi đó máy biến thế làm tăng điện thế bao nhiêu lần? Nếu đặt vào hai cuộn sơ cấp là 2000v. Hiệu điện thế cuộn thứ cấp?

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-10-24T23:37:01+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T23:38:47+00:00

  Đáp án:

  máy biến thế làm tăng điện thế 2,5 lần 

  phải mắc cuộn dây ${n_1} = 2000$ vào nguồn điện xoay chiều

   5000V

  Giải thích các bước giải:

  muốn tăng hiệu điện thế thì phải mắc cuộn dây ${n_1} = 2000$ vào nguồn điện xoay chiều

  \[\frac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = \frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = \frac{{5000}}{{2000}} = 2,5\]

  Khi đó máy biến thế làm tăng điện thế 2,5 lần 

  $\frac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = \frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} \Rightarrow {U_2} = 2000.\frac{{5000}}{{2000}} = 5000\left( V \right)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )