Một máy biến thế dùng trong gia đình cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 24V . Cuộn sơ cấp có 2200 vòng .Tính số vòng dây cuộn thứ cấp ?

Question

Một máy biến thế dùng trong gia đình cần phải hạ hiệu điện thế từ 220V xuống còn 24V . Cuộn sơ cấp có 2200 vòng .Tính số vòng dây cuộn thứ cấp ?

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-07-23T04:55:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:56:42+00:00

  ta có : U1/U2 = n1/n2 => n2 = U2/U1 x n1 = 24/220 x 2200 = 240 (vòng)

   

  0
  2021-07-23T04:57:13+00:00

  Đáp án:

    `text(Áp dụng công thức máy biến thế ta có:)`

       `U_1/U_1=N_1/N_2`

   Hay `220/24=2200/N_2`

  `=>N_2=(24.2200)/220=240(vòng)`

  `text(Vậy số vòng dây cuộn thứ cấp là 240 vòng)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )