Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp 500 vòng, cuộn thứ cấp 50000 vòng đặt ở đầu đường dây tải điện để truyền một công suất điện 1000000W, hiệu điện thế đ

Question

Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp 500 vòng, cuộn thứ cấp 50000 vòng đặt ở đầu đường dây tải điện để truyền một công suất điện 1000000W, hiệu điện thế đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp là 2000V
a/ Máy biến thế trên là máy tăng thế hay hạ thế? Vì Sao?
b/ Tính hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn thứ cấp
c/ Biết khoảng cách từ nơi cung cấp đến nơi tiêu thụ điện là 10000m, dây dẫn bằng đồng cứ 1km dây dẫn có điện trở 1 ôm. Tính công suất hao phí trên đường dây tải điện

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-10-13T18:08:35+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:10:15+00:00

  Đáp án:

  a. Máy tăng thế

  b. U2 = 200 000V

  c. Php = 250W 

  Giải thích các bước giải:

  a. Máy trên là tăng thế vì số vòng ở cuộn thứ cấp lớn hơn số vòng ở cuộn sơ cấp 

  b. Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là:

  \[\frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} = \frac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = \frac{{50000}}{{500}} = 100 \Rightarrow {U_2} = 100{U_1} = 100.2000 = 200000V\]

  c.Công suất hao phí trên đường dây tải điện:
  \[{P_{hp}} = {I^2}R = \frac{{{P^2}}}{{{U^2}}}R = \frac{{{{1000000}^2}}}{{{{200000}^2}}}.1.10 = 250W\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )