Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có1000 vòng cuộn thứ cấp có10000 vòng đặt ở đầu một cuộn dây tải điện để truyền tải một công suất điện là 11000kw. Bi

Question

Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có1000 vòng cuộn thứ cấp có10000 vòng đặt ở đầu một cuộn dây tải điện để truyền tải một công suất điện là 11000kw. Biết hiệu điện thế hai đầu có cuộn sơ cấp là 11kv .
a) Tính hiệu điện thế 2 đầu cuộn sơ cấp.
b) Cho công suất hao phí do nhiệt trên đường dây là 500kw. Tính điện trở của toàn bộ đường dây.

in progress 0
Reagan 13 giờ 2021-10-18T10:07:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-18T10:09:17+00:00

  Đáp án:

   a. 110kV

  b.\(50\Omega \)

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  a.\frac{{{n_2}}}{{{n_1}}} = \frac{{{U_2}}}{{{U_1}}} \Rightarrow \frac{{10000}}{{1000}} = \frac{{{U_2}}}{{11}} \Rightarrow {U_2} = 110\left( {kV} \right)\\
  b.{p_{hp}} = {\left( {\frac{P}{{{U_2}}}} \right)^2}R\\
   \Rightarrow {500.10^3} = {\left( {\frac{{{{11000.10}^3}}}{{{{110.10}^3}}}} \right)^2}R\\
   \Rightarrow R = 50\left( \Omega  \right)
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )