Một máy bơm nước lên cao 5,5 m. Công suất của máy là 7500W, khi máy hoạt động liên tục trong 1 giờ, tính: a, Công của máy bơm. b, Khối lượng nước được

Question

Một máy bơm nước lên cao 5,5 m. Công suất của máy là 7500W, khi máy hoạt động liên tục trong 1 giờ, tính:
a, Công của máy bơm.
b, Khối lượng nước được bơm lên cao.

in progress 0
Julia 5 tháng 2021-08-02T11:14:50+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:16:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   đổi đơn vị 

  1 giờ = 60.60 = 3600s

  Công của máy hoạt động trong một giờ :

  A =100m . h =7500 J

  Công suất của máy không đổi:

  P = A/t’ = 7500/1 = 7500m

  Công suất của máy hoạt động trong một giờ:

  P = A.t’ = 7500.3600 = 27,10^6 J

  A = 10.m.h

  A=10.D.V.h

  => V = A/10.D.h = 27,10^6/10. 1000.5,5 ≈ 491 m³

  0
  2021-08-02T11:16:35+00:00

  Đáp án:

  a)  Ta có : t’=1h=3600s

  Công của máy hoạt động trong 1s là : 

  A = 100m.h = 7500 (J)

  Công của máy không đổi là :

   P= A/t’ = 7500/1 = 7500 (m)

  Công máy hoạt động trong 1h là

  A = P.t’ = 7500 . 3600 = 27,10∧6 ( J )

  Mà A=10.m.h  <=> A=10.D.V.h

  => V = A/10D.h = 27,10∧6/10/1000/5,5 ≈ 491 ( m³ )

  b) Ta có : 1lít nước <=> 1 kg nước

  Vậy khối lượng nước được bơm lên cao là :

  A=P.h <=> 7500.3600=m.10.5,5

  <=> 490909kg

  Học tốt 

  Mong được ctlhn ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )