Một máy cày hoạt động với công suất 800W .Hỏi trong 20 phút máy thực hiên được một công bằng bao nhiêu? Đag gấp lắm .Mn tl giùm e vs ạ

Question

Một máy cày hoạt động với công suất 800W .Hỏi trong 20 phút máy thực hiên được một công bằng bao nhiêu?
Đag gấp lắm .Mn tl giùm e vs ạ

in progress 0
Sadie 3 tháng 2021-09-09T15:33:33+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T15:35:22+00:00

  Ta có:$T=20 phút=1200 giây$

  Trong 20 phút máy thực hiên được một công bằng là:

  $A=Pt=800×1200=960000J$

  $Chúc,bạn,học,tốt,điểm,A+$

   

  0
  2021-09-09T15:35:31+00:00

  Đáp án:

  A=960000J

  Giải thích các bước giải:

  t=20p=1200s

  Công mà máy thực hiện được là:

  A=Pt=800.1200=960000J

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )