Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kW, dòng điện nó phát ra được đưa qua máy biến thế, hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp là 25 000V. Sau

Question

Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kW, dòng điện nó phát ra được đưa qua máy biến thế, hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp là 25 000V. Sau khi qua máy biến thế hiệu điện thế được truyền tải là 500 000V đến nơi tiêu thụ cách nhà máy 100km, biết cứ 1km dây tải có điện trở 0,25Ω.
a. Tính số vòng dây ở cuộn sơ cấp của máy biến thế, biết cuộn thứ cấp có 1200 vòng.
b. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường truyền.
c. Tính độ giảm thế trên dây, công suất và hiệu điện thế nơi tiêu thụ.
d. Hiệu suất thế của việc truyền tại này.

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-10-28T13:26:18+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:28:04+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  {N_1} = 36\\
  b.\\
  {P_{hp}} = 10000W\\
  c.\\
  \Delta U = 50V\\
  P’ = 990000W\\
  U’ = 499950V\\
  d.\\
  H = 99\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  \frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{N_1}}}{{{N_2}}}\\
  \frac{{25000}}{{500000}} = \frac{{{N_1}}}{{1200}}\\
  {N_1} = 36\\
  b.\\
  R = 100.0,25 = 25\Omega \\
  {P_{hp}} = \frac{{{P^2}R}}{{{U^2}}} = \frac{{{{1000000}^2}.25}}{{{{500000}^2}}} = 10000W\\
  c.\\
  I = \frac{P}{U} = \frac{{1000000}}{{500000}} = 2A\\
  \Delta U = IR = 2.25 = 50V\\
  P’ = P – {P_{hp}} = 1000000 – 10000 = 990000W\\
  U’ = U – \Delta U = 500000 – 50 = 499950V\\
  d.\\
  H = \frac{{P’}}{P} = \frac{{990000}}{{1000000}} = 99\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )