Một mét vải hoa có giá là 30 000 đồng, một mét vải trơn có giá là 25 000 đồng. Mẹ mua 3m vải hoa và 2m vải trơn nên được giảm 15% giá tiền. Vậy mẹ phả

Question

Một mét vải hoa có giá là 30 000 đồng, một mét vải trơn có giá là 25 000 đồng. Mẹ mua 3m vải hoa và 2m vải trơn nên được giảm 15% giá tiền. Vậy mẹ phải trả bao nhiêu tiền?

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-10-05T17:10:20+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T17:11:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   3m vải hoa và 2m vải trơn hết số tiền là

  `3×30000+2×25000=90000+50000=140000`(đồng)

  Mẹ dc giảm số tiền là

  `140000×15%=21000`(đồng)

  Số tiền mẹ phải trả là

  `140000-21000=119000`(đồng)

  0
  2021-10-05T17:12:00+00:00

  Đáp án:

   3m vải hoa hết số tiền là

      `30 000×3=90 000`(đồng)

  2m vải trơn hết số tiền là

       `25 000×2=50 000`(đông)

  Tổng số tiền là

        `50 000+90 000=140000`(đồng)

  Được giảm số tiền là

         `140 000:100×15=21 000`(đồng)

  Mẹ phải trả số tiền là

         `140 000-21 000=119 000`(đồng)

              Đáp số :`119 000` đồng

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )