Một miếng đất hcn có chu vi 120m. Biết rằng 2 lần cd ngắn hơn năm lần cr 6m. Tính diện tích miếng đất hcn

Question

Một miếng đất hcn có chu vi 120m. Biết rằng 2 lần cd ngắn hơn năm lần cr 6m. Tính diện tích miếng đất hcn

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-09-29T20:19:22+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:20:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: 

  Gọi chiều dài HCN: `x`   `(x>0)`

  Gọi chiều rộng HCN: `y`    `(y>0)`

  Nửa chu vi HCN: `x+y=120:2=60cm` (*)

  Theo đề bài 2 lần chiều dài ngắn hơn 5 lần chiều rộng 6m, nên ta có:

  `2x+6=5y` `⇔` `2x-5y=-6` (**)

  Từ (*) và (**) ta có hệ phương trình:

    `x+y=60`

  {

    `2x-5y=-6`

          `2x+2y=120`

  ⇔ {

          `2x-5y=-6`

          `7y=126`

  ⇔ {

          `x+y=60`

          `y=18`

  ⇔ {

          `x=42`

  Diện tích miếng đất HCN:

    `18.42=756` `(m²)`

                                                                                                                     `#kentran248`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )