Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m . Nếu giảm chiều dài 3m và tăng chiều rộng thêm 2m thì diện tích miếng đất giảm 16m^2 . Tín

Question

Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m . Nếu giảm chiều dài 3m và tăng chiều rộng thêm 2m thì diện tích miếng đất giảm 16m^2 . Tính kích thước lúc đầu

in progress 0
Kennedy 1 năm 2021-10-26T19:32:06+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:33:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chiều dài ban đầu là x

  => chiều rộng ban đầu là x-5

  Chiều dài lúc sau là x-3

  Chiều rộng lúc sau là x-5+2=x-3

   Diện tích lúc đầu là x(x-5)

  Diện tích lúc sau là x(x-5) -16

     Ta có pt :  (x-3)(x-3) = x(x-5) -16

                         x^2 -6x +9=x^2-5x-16

                          x=25

          Vậy chiều dài bđ là 25 , chiều rộng bđ là 20

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )