một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 80m. nếu chiều rộng tăng thêm 5 m , chiều dài tăng thêm 3m thì diện tích tăng 195m vuông .tính kích thước của mả

Question

một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 80m. nếu chiều rộng tăng thêm 5 m , chiều dài tăng thêm 3m thì diện tích tăng 195m vuông .tính kích thước của mảnh đất

in progress 0
Julia 3 tuần 2021-07-11T13:48:53+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:49:54+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1. Nửa chu vi mảnh đất là: 80 : 2 = 40 m
  ⇒ x + y = 40 (1)
  Gọi chiều dài của mảnh đất là x (m) (0 < x < 40) 
  Gọi chiều rộng của mảnh đất là y (m) 
  Tăng chiều dài thêm 3m thì chiều dài mới là x + 3 (m) 
  Tăng chiều rộng thêm 5m thì chiều rộng mới lF y + 5 (m) 
  Khi đó, diện tích tăng 195m² nên ta có phương trình: 
  (x + 3)(y + 5)  – xy = 195
  ⇒ xy + 5x + 3y + 15 – xy = 195
  ⇒ 5x + 3y = 180 (2)
  Ta nhân hai vế phương trình (1) với 5 rồi trừ đi (2) ta được 2y=20

  y = 10 (thỏa mãn) ⇒ x = 30 (thỏa mãn)
  Vậy chiều dài mảnh đất là 30m,
        chiều rộng mảnh đất là 10m

  Diện tích mảnh đất là:

  30×10=300 (m²)

  Vậy diện tích mảnh đất là 300 m²

  0
  2021-07-11T13:50:15+00:00

  Gọi chiều rộng hình chữ nhật là `a`;

  chiều dài hình chữ nhật là `b` `(a,b>0)` đơn vị là mét

  Theo bài ta có hệ phương trình:

  $\begin{cases}(a+b).2=80\\(a+3)(b+5)=ab+195\end{cases}$ ⇒$\begin{cases}a+b=40\\5a+3b+15=195\end{cases}$

  ⇒$\begin{cases}a+b=40\\5(a+b)-2b=180\end{cases}$  ⇒$\begin{cases}a+b=40\\2b=20\end{cases}$

  ⇒`b=10`

  ⇒`a=40-10`

  ⇒`a=30`

  Vậy chiều dài là 30m và chiều rộng là chiều rộng là 10m.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )