một miếng đắt hình chứ nhật có chu vi là 90m và tỉ số giữa hai cạnh của nó=4/5.tính diện tích hình chữ nhật đó

Question

một miếng đắt hình chứ nhật có chu vi là 90m và tỉ số giữa hai cạnh của nó=4/5.tính diện tích hình chữ nhật đó

in progress 0
Kinsley 13 phút 2021-09-15T08:00:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T08:01:44+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  tổng : 90/2=45(m)

  cạnh 1: (45/9).4=20(m)

  cạnh 2:45-20=25(m)

  diện tích : S=25.20=500(m)

  0
  2021-09-15T08:01:48+00:00

  Nửa chu vi hình chữ nhật là :

  90 : 2 = 45 ( m )

  Tổng số phần bằng nhau là :

  4+ 5 = 9 ( phần )

  Chiều dài hình chữ nhật là :

  45 : 9 x 5 = 25 ( m )

  Chiều rộng hình chữ nhật là :

  45 – 25 = 20 ( m )

  Diện tích hình chữ nhật là :

  25 x 20 = 500( m vuông )

  Đáp số : 500 m vuông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )