Một miếng đất hình tam giác vuông có một cạnh góc vuông dài 44 m và bằng 4/3 cạnh góc vuông kia . Trên miếng đất này , người ta xây một bồn hoa hình v

Question

Một miếng đất hình tam giác vuông có một cạnh góc vuông dài 44 m và bằng 4/3 cạnh góc vuông kia . Trên miếng đất này , người ta xây một bồn hoa hình vuông có chu vi 12 m . Tính diện tích miếng đất còn lại .

in progress 0
Julia 5 tháng 2021-07-13T08:59:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T09:01:06+00:00

  Đáp án:

  Diện tích miếng đất còn lại  :  717 m².

  Giải thích các bước giải:

  Bài giải :

  Độ dài cạnh góc vuông kia của miếng đất hình tam giác vuông đó là :

                          44 : $\frac{4}{3}$ = 33 ( m )

  Diện tích miếng đất hình tam giác vuông đó là :

                          44 × 33 : 2 = 726 ( m² )

  Diện tích bồn hoa hình vuông đó là :

                       ( 12 : 4 ) × ( 12 : 4 ) = 9  ( m² )

  Diện tích miếng đất còn lại là :

                               726 – 9 = 717 ( m² )

                                        Đáp số : Diện tích miếng đất còn lại : 717 m²

  0
  2021-07-13T09:01:14+00:00

  Đáp án:

   Cạnh góc vuông kia là :

  44 × 4/3 = 33 ( m )

  Diện tích miếng đất đó là :

  ( 44 × 33 ) : 2 = 726 (m² )

  Cạnh bồn hoa là :

  12 : 4 = 3 ( m )

  Diện tích bồn hoa là :

  3 × 3 = 9 ( m² )

  Diện tích miếng đất còn lại là :

  726 – 9 = 717 ( m² )

  Đ/s : 717 m²

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )