Một miếng đất hình vuông cạnh 18m và một miếng đất hình tam giác có chiều cao 12m biết rằng hai miếng đất có diên tích bằng nhau.hãy tính cạnh đáy miế

Question

Một miếng đất hình vuông cạnh 18m và một miếng đất hình tam giác có chiều cao 12m biết rằng hai miếng đất có diên tích bằng nhau.hãy tính cạnh đáy miếng đát hình tam giác đó.

in progress 0
Kennedy 2 tuần 2021-07-11T13:20:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:21:39+00:00

  Diện tích mảnh đất hình vuông (hay diện tích miếng đất hình tam giác) là:

                   18 × 18 = 324 (m²)
  Cạnh đáy miếng đất hình tam giác đó là:

            $\frac{324×2}{12}$ = 54 (m)

                                Đ/s: 54m

   

  0
  2021-07-11T13:21:43+00:00

  Đáp án: 54 m

   

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích miếng đất hình vuông là:

        18 x 18= 324(m2)

  Cạnh đáy miếng đất hình tam giác đó: 

        324 x 2: 12=54(m)

             Đáp số : 54 m

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )