một miếng đất hình vuông có chu vi là 84m a/ tính diện tích b/ người ta dùng 5% diện tích đất để làm lối đi tìm diện tích đất còn lại để cấy lúa

Question

một miếng đất hình vuông có chu vi là 84m
a/ tính diện tích
b/ người ta dùng 5% diện tích đất để làm lối đi tìm diện tích đất còn lại để cấy lúa

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-20T18:32:41+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T18:34:07+00:00

  a) Độ dài cạnh miếng đất hình vuông là:

           84 : 4 = 21 (m)

    Diện tích miếng đất hình vuông là:

          21 x 21 = 441 (m²)

  b) Diện tích đất để làm lối đi là:

          441 : 100 x 5 = 22,05 (m²)

     Diện tích đất còn lại để cấy lúa là:

        441 – 22,05 =  418,95 (m²)

                     Đáp số:  a) 441 m²

                                   b) 418,95 m²

   

  0
  2021-09-20T18:34:26+00:00

  Đáp án:

  a. 441 m^2

  b. 418,95 m ^2

  Giải thích các bước giải:

   a. một cạnh của miếng đất hình vuông là:

         84 : 4 = 21(m)

    diện tích mảnh đất là:

       21  x 21 =441 (mvuông)

  b. diện tích lối đi là: 5/100 x 441 = 22,05(mvuông)

   diện tích cấy lúa là: 441 – 22,05 =  418,95(m vuông)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )