một miếng đồng có thể tích 0,3 m3 và có khối lượng riêng là 8900 kg/m3 .Tính khối lượng và trọng lượng của miếng đồng .

Question

một miếng đồng có thể tích 0,3 m3 và có khối lượng riêng là 8900 kg/m3 .Tính khối lượng và trọng lượng của miếng đồng .

in progress 0
Mary 1 năm 2021-11-21T21:05:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T21:06:54+00:00

  Đáp án:

  m=2 670 kg

  P=26 700 N

  Giải thích các bước giải:

  Khối lượng của miếng đồng:

  m=VxD=0,3×8900=2 670 kg

  Trọng lượng của miếng đồng:

  P=10m=10×2 670=26 700 N

  0
  2021-11-21T21:07:12+00:00

  Đáp án: trọng lượng là

  d= D.10=8900.10=89000N|m3

  khối lượng là

  m=D.V=8900.0.3=2670kg

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )