Một ng đi xe đạp từ A->B với vtb là 15km/h sau đó ng đó quay vè với vtb là 12km/h nên thgian về nhiều hơn thgian đi là 20′ tính quãng đường AB

Question

Một ng đi xe đạp từ A->B với vtb là 15km/h sau đó ng đó quay vè với vtb là 12km/h nên thgian về nhiều hơn thgian đi là 20′ tính quãng đường AB

in progress 0
Maria 2 tuần 2021-07-12T10:21:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:22:26+00:00

  Đáp án: 20

   

  Giải thích các bước giải: Gọi độ dài quãng đường AB là x(km)

  Mà thời gian xe đạp đi từ A đến B và thời gian xe đạp đi từ B đến A chênh lệch nhau 20 phút, ta có:

  $\frac{x}{12}-\frac{x}{15}=\frac{1}{3}\\\Leftrightarrow x=20$

  Vậy, quãng đường AB là 20 km

  0
  2021-07-12T10:22:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  gọi x là độ dài quãng đường AB (dk x>0)

  Thời gian đi là x/15

  Thời gian về là x/12

  Mà thời gian về lâu hơn thời gian đi là 45 phút = 20/60

  Theo đề bai ta có :

  x/12-x/15=20/60

  5x-4x=20

  bạn tự giải pt nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )