Một ng¬ười đi bộ đều trên quãng đường dài 3,6km với vận tốc 2m/s. Ở quãng đường sau dài 1,8km người đó đi hết 24 phút. Tính vận tốc trung bình của ngư

Question

Một ng¬ười đi bộ đều trên quãng đường dài 3,6km với vận tốc 2m/s. Ở quãng đường sau dài 1,8km người đó đi hết 24 phút. Tính vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường sau và trên cả hai quãng đường.
Đúng cho 5 sao

in progress 0
Eloise 10 phút 2021-10-08T07:04:14+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:05:21+00:00

  Đáp án:

   ….

  Giải thích các bước giải:
  \[{s_1} = 3,6km;{v_1} = 2m/s = 7,2km/h;{s_2} = 1,8km;{t_2} = 24p = 0,4h\]

  thời gian đi hết quãng đường đầu:

  \[{t_1} = \frac{{{s_1}}}{{{v_1}}} = \frac{{3,6}}{{7,2}} = 0,5h\]

  vận tốc trung bình trên đoạn đường 2:

  \[{v_2} = \frac{{{s_2}}}{{{t_2}}} = \frac{{1,6}}{{0,4}} = 4km/h\]

  vận tốc tb trên cả đoạn đường:

  \[{v_{tb}} = \frac{{{s_1} + {s_2}}}{{{t_1} + {t_2}}} = \frac{{3,6 + 1,8}}{{0,5 + 0,4}} = 6km/h\]

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )