Một ngọn lửa của cây nến đang cháy, năng lượng nhiệt được truyền A: chỉ theo phương ngang B: chủ yếu lên trên C: chủ yếu xuống dưới D: đều theo

Question

Một ngọn lửa của cây nến đang cháy, năng lượng nhiệt được truyền

A:
chỉ theo phương ngang
B:
chủ yếu lên trên
C:
chủ yếu xuống dưới
D:
đều theo mọi hướng

in progress 0
Rose 1 tháng 2021-11-04T05:42:22+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:43:53+00:00

  Đáp án: D

   

  Giải thích các bước giải:

  Nhiệt do ngọn nến tỏa ra theo mọi hướng.

  0
  2021-11-04T05:44:04+00:00

  ĐÁP Án: D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )