một ngọn núi có độ cao tương đối là 3000m nhiệt độ ở vùng chân núi là 25 độ c biết rằng lên cao 100m nhiệt độ giảm 0.6 độ c vậy nhiệt độ ở đỉnh núi là

Question

một ngọn núi có độ cao tương đối là 3000m nhiệt độ ở vùng chân núi là 25 độ c biết rằng lên cao 100m nhiệt độ giảm 0.6 độ c vậy nhiệt độ ở đỉnh núi là bao nhiêu

in progress 0
Eden 4 tháng 2021-08-23T03:54:40+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:55:47+00:00

  Đỉnh núi giảm nhiệt độ so với chân núi là :

  $\frac{3000.0,6}{100}$ =18*C

  Nhiệt độ ở đỉnh núi là :

  25-18=7*C

  Vậy…

  0
  2021-08-23T03:56:08+00:00

  Nhiệt độ bị giảm từ chân núi lên đỉnh núi là: $\frac{3000}{100}$×0,6= 18 độ C

  ⇒ Nhiệt độ ở trên đỉnh núi là: 25-18 = 7 độ C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )