Một người bán dưa lần đầu bán 1/2 số dưa và 1/2 quả Lần Thứ Hai bán 1/2 số dưa còn lại và 1/2 quả lần thứ ba người đó bán một nửa số dưa còn lại và nử

Question

Một người bán dưa lần đầu bán 1/2 số dưa và 1/2 quả Lần Thứ Hai bán 1/2 số dưa còn lại và 1/2 quả lần thứ ba người đó bán một nửa số dưa còn lại và nửa quả thì vừa hết Hỏi a mỗi lần người đó bán bao nhiêu quả dưa b Người đó bán bao nhiêu quả dưa

in progress 0
Quinn 5 giờ 2021-09-10T12:52:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:53:50+00:00

  Đáp án: a) Lần đầu bán 4 quả, lần 2 bán 2 quả, lần 3 bán 1 quả.

  b) Người đó bán tất cả 7 quả dưa.

  Giải thích các bước giải:

  Số quả dưa còn lại sau lần bán thứ hai là : \(\frac{1}{2} \times 2 = 1\) (quả)

  Số quả dưa còn lại sau lần bán thứ nhất là : \(\left( {1 + \frac{1}{2}} \right) \times 2 = 3\) (quả)

  Số quả dưa ban đầu là : \(\left( {3 + \frac{1}{2}} \right) \times 2 = 7\) (quả)

  Lần 1 người đó bán : \(\frac{7}{2} + \frac{1}{2} = 4\) (quả)

  Lần 2 người đó bán : \(\frac{1}{2} \times 3 + \frac{1}{2} = 2\) (quả)

  Lần thứ 3 người đó bán : \(\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} = 1\) (quả)

  Đáp số : a) Lần đầu bán 4 quả, lần 2 bán 2 quả, lần 3 bán 1 quả.

  b) Người đó bán tất cả 7 quả dưa.

  0
  2021-09-10T12:53:52+00:00

  Đáp án: tổng là bán được 7quả dưa hấu

  Giải thích các bước giải: lần 1 bán 4quả lần 2 bán 2quả lần 3 bán 1quả

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )