một người bàn hàng , lần thứ nhất bàn 1/5 số trứng , lần thứ hai bán 3\8 số trứng thì còn lại 17 quả . hỏi người đó đem bán bao nhiêu quả trứng và mỗi

Question

một người bàn hàng , lần thứ nhất bàn 1/5 số trứng , lần thứ hai bán 3\8 số trứng thì còn lại 17 quả . hỏi người đó đem bán bao nhiêu quả trứng và mỗi lần bán bao nhiêu quả ?

in progress 0
Daisy 5 tháng 2021-07-09T00:19:04+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:20:13+00:00

  Đáp án:+Giải thích các bước giải:

   ( Dấu chấm là dấu nhân nhé )

                                         Giải

       Phân số chỉ `17` quả trứng là:

            `1 – ( 1/5 + 3/8 ) = 17/40` ( tổng số trứng )

       Tổng số trứng cửa hàng đêm bán là:
            `17 : 17/40 = 40` ( quả )

       Lần `1` bán số trứng là:

            `40 . 1/5 = 8` ( quả )

       Lần `2` bán số trứng là:
            `40 . 3/8 = 15` ( quả )

                       Đáp số: ………

  0
  2021-07-09T00:20:52+00:00

  Phân số chỉ  quả trứng là:

            

       Tổng số trứng cửa hàng đêm bán là:
            =40 ( quả )

       Lần  bán số trứng là:

            =8 ( quả )

       Lần  bán số trứng là:
            15 ( quả )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )