Một người bán một bao đường, lần thứ nhất bán 1/2 bao đường và thêm 5 kg, lần thứ hai bán 1/2 số đường còn lại và thêm 5 kg, lần thứ 3 bán 10kg đ

Question

Một người bán một bao đường, lần thứ nhất bán 1/2 bao đường và thêm 5 kg, lần thứ hai bán 1/2 số đường còn lại và thêm 5 kg, lần thứ 3 bán 10kg đường thì hết bao đường. Hỏi bao đường có tất cả bao nhiêu kg?

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-10-13T06:06:50+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T06:08:14+00:00

  1/2= 0,5 kg

  Sau khi bán lần 1 người đó được số kg đường là:

  (10+0,5) x 2= 21(kg)

  Bao đường nặng số kg là: 

  (21+0,5) x 2= 43(kg)

  Đáp số 43 kg

  Nhớ cho mik câu trả lời hay nhất nha!

  THANKS

  0
  2021-10-13T06:08:45+00:00

  Đổi

  1/2= 0,5 kg

  Sau khi bán lần 1 người đó được số kg đường

  (10+0,5) x 2= 21(kg)

  Bao đường nặng số kg 

  (21+0,5) x 2= 43(kg)

  Đ/s 43 kg

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )