Một người bán trái cây lãi được 64 000 đồng, tính rq lãi được 8% so với giá bán. Tính giá bán số trái cây đó.

Question

Một người bán trái cây lãi được 64 000 đồng, tính rq lãi được 8% so với giá bán. Tính giá bán số trái cây đó.

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-20T17:51:33+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:52:37+00:00

  Giá bán số trái cây đó là:

         $64 000:8\times100=800 000$ (đồng)

                    Đáp số: $800 000$ đồng

   

  0
  2021-09-20T17:53:29+00:00

  – Coi giá bán là 100% thì giá vốn là :

       100% – 8% = 92% (giá bán)

  – Số tiền vốn là :

       64000 : 8 x 92 = 736000 (đồng)

  – Giá bán là :

        64000 + 736000 = 800000 (đồng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )