một người bán vải lãi được 25 % theo giá bán . hỏi người ấy lãi được bao nhiêu % theo giá mua

Question

một người bán vải lãi được 25 % theo giá bán . hỏi người ấy lãi được bao nhiêu % theo giá mua

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-08-03T23:41:52+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:43:15+00:00

  Số phần trăm tiền vốn và lãi người đó được là :

  100% + 25% = 125%

  Tỉ số phần trăm số tiền lãi với giá mua là :

  25 : 125 = 0,2

  0,2 = 20%

  Đ/S: 20%

  Hok tốt !
  # Moon

   

  0
  2021-08-03T23:43:45+00:00

  Phần trăm số giá bán là :

  100% + 25% = 125%

  Người ấy lãi được phần trăm số giá mua là :

  25 : 125 = 0,2 = 20%

  Đáp số : 20%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )