Một người bán vải lần thứ nhất bán 4/7 tấm vải. Lần thứ hai bán được 4/5 số vải còn lại thì còn lại 27m. Hỏi ban đầu tấm vải dai bao nhiêu mét?

Question

Một người bán vải lần thứ nhất bán 4/7 tấm vải. Lần thứ hai bán được 4/5 số vải còn lại thì còn lại 27m. Hỏi ban đầu tấm vải dai bao nhiêu mét?

in progress 0
Allison 4 tuần 2021-09-07T09:25:23+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:26:49+00:00

  Đáp án:+Giải thích các bước giải:

  Gọi x là độ dài mét vải ban đầu

  Số mét vải lần thứ nhất bán là: $\frac{4}{7}$.x(m)

  Số mét vải còn lại là: x-$\frac{4}{7}$.x=$\frac{3}{7}$.x(m)

  Số mét vải lần thứ 2 bán là: $\frac{4}{5}$.$\frac{3}{7}$.x=$\frac{12}{35}$.x (m)

  Số mét vải lần thứ 3 bán là: 27 (m)

  Ta có:

  x=$\frac{4}{7}$.x+$\frac{12}{35}$.x+27

  x=$\frac{32}{35}$.x+27

  x-$\frac{32}{35}$.x=27

  $\frac{3}{35}$.x=27

  x=27:$\frac{3}{35}$

  x=27.$\frac{35}{3}$

  x=315

  Vậy ban đầu tấm vải dài 315 m vải

  0
  2021-09-07T09:26:57+00:00

  Bài giải:

  Sau khi bán lần thứ nhất thì cửa hàng còn lại số m vải là:

  27:4×5=33,75 (m)

  Ban đầu tấm vải dài số mét là:

  33,75:4×7=59,0625 (m)

  Đáp số: 59,0625 m vải

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )