Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Tìm giới hạn nhìn rõ của mắt người này khi đeo kính sát mắt có tụ số –1dp giup minh voi ak.

Question

Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Tìm giới hạn nhìn rõ của
mắt người này khi đeo kính sát mắt có tụ số –1dp
giup minh voi ak.

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-10-21T03:42:46+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T03:43:53+00:00

  Đáp án:

  $14,3cm→100cm.$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $OC_C=12,5cm$ và $OC_V=50cm.$

  Khi đeo kính mắt có thể nhìn rõ vật gần nhất cách mắt một khoảng $d_1.$ Ảnh của vật qua kính nằm ở điểm cực cận.

  $⇒d’_1=-OC_C=-12,5cm.$

  Ta có:

  $D=\frac{1}{d_1}+\frac{1}{d’_1}⇔-1=\frac{1}{d_1}+\frac{1}{-0,125}⇔d_1=14,5cm$

  Khi đeo kính mắt có thể nhìn rõ vật xa nhất cách mắt một khoảng $d_2.$ Ảnh của vật qua kính nằm ở điểm cực viễn.

  $⇒d’_2=-OC_V=-50cm.$

  Ta có:

  $D=\frac{1}{d_2}+\frac{1}{d’_2}⇔-1=\frac{1}{d_2}-\frac{1}{0,5}⇔d_2=100cm$

  Vậy giới hạn nhìn rõ của người này nằm trong khoảng $14,3cm$ đến $100cm.$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )