một người chuẩn bị đi thi thì không giám ăn trứng hoặc ăn chuối vì sợ trứng tròn như điểm 0,còn vỏ chuối thì có thể gây trượt. một người bị ốm lâu khỏ

Question

một người chuẩn bị đi thi thì không giám ăn trứng hoặc ăn chuối vì sợ trứng tròn như điểm 0,còn vỏ chuối thì có thể gây trượt. một người bị ốm lâu khỏi, tự cho là bị ma nhập cần phải cầu khấn, cúng tế… có thể nói có rất nhiều hành vi được xuất phát từ những niềm tin phi lý như vậy gọi là mê tín dị đoan. xác định phương thức biểu đạt được sử dụng trong văn bản ?.xác định câu chủ đề của văn bản? văn bản viết theo hình thức lập luận nào? chỉ ra biện pháp tu từ trong văn bản và nêu tác dụng ?em rút ra bài học gì từ văn bản trên?
Mọi người giúp em với ạ

in progress 0
Maria 2 giờ 2021-09-07T10:22:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:23:37+00:00

  Phương thức biểu đạt : nghị luận

  – Câu chủ đề của đoạn văn : mê tín dị đoan . 

  – Văn bản viết theo hình thưc lập luận :bác bỏ

  – Biện pháp tu từ trong đoạn văn trên : điệp từ ” một người “

  ⇒ Nhấn mạnh, nhằm bác bỏ, phên phán những suy nghĩ sai lệch của con người .

  – Bài học em rút ra được từ văn bản trên :Cần loại bỏ những điều mê tín dị đoan , phi khoa học .

  0
  2021-09-07T10:23:49+00:00

  – Phương thức biểu đạt : nghị luận

  – Câu chủ đề của đoạn văn : ” Có thể nói có rất nhiều hành vi được xuất phát từ những niềm tin phi lý như vậy gọi là mê tín dị đoan . “

  – Văn bản viết theo hình thưc lập luận : quy nạp

  – Biện pháp tu từ trong đoạn văn trên : điệp từ ” một người “

  ⇒ Nhấn mạnh những hành vi sai lệch tư tưởng thời đại , phi khoa học và tự nhiên như là : ” chuẩn bị đi thi thì không giám ăn trứng hoặc ăn chuối vì sợ trứng tròn như điểm 0,còn vỏ chuối thì có thể gây trượt ” , ” bị ốm lâu khỏi, tự cho là bị ma nhập cần phải cầu khấn, cúng tế ” ⇒ Đây là những việc làm cần lên án , phê phán và bác bỏ

  – Bài học em rút ra được từ văn bản trên : Không nên tin vào những điều mê tín dị đoan , phi khoa học . Đó là những việc làm sai trái cần loại bỏ .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )