Một người có 1/2 lít dầu và số lít mỡ bằng 3/2 số lít dầu. Hỏi như vậy, người đó có bao nhiêu lít mỡ?

Question

Một người có 1/2 lít dầu và số lít mỡ bằng 3/2 số lít dầu. Hỏi như vậy, người đó có bao nhiêu lít mỡ?

in progress 0
Ayla 3 tuần 2021-07-09T22:21:25+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:22:35+00:00

  Đáp án:

  Người đó có số `l` mỡ là:

  `1/2 × 3/2 = 3/4  (l)`

  Đáp số: `3/4` l mỡ

  Giải thích các bước giải:

  – Quy tắc:

  Tìm `a/b` của `c:`

  `->`

  `c × a/b`

  0
  2021-07-09T22:23:12+00:00

  Như vậy, người đó có số lít mỡ là:

  $\dfrac{1}{2}$ `÷` $\dfrac{3}{2}$ `=` $\dfrac{1}{3}$ `(l)`

  Đáp số: …..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )